Zahraniční lektori

V dňoch od 19.1.2015 do 23.1.2015 pôsobili na našej škole dve zahraničné lektorky: Mia z Indonézie a Haidy z Egypta.

Každý deň odučili štyri vyučovacie hodiny v štyroch triedach- 6.A, 8.A, 9.A, 9.B.

Každý vyučovacia hodina bola zameraná na inú tému.

Pondelok: Unikátne miesta sveta

Utorok: Tradície a významné udalosti

Streda: Moderná hudba, šport a životný štýl

Štvrtok: Tímová práca

Piatok: S priateľmi sú veci zábavnejšie: móda, filmy, hudba

 

Vzhľadom na veľmi pozitívny ohlas všetkých zúčastnených  by sme sa chceli do tohto projektu organizovaného spoločnosťou AISEC zapojiť aj v ďalšom roku.

Posted in Články.