Deň narcisov 2015

lpr27. marec 2015 – Deň narcisovdn15
Charitatívna zbierka pre Ligu proti rakovine

          Tradičný Deň narcisov je dňom boja proti rakovine. Už dvanásty rok sa aj my žiaci a učitelia našej školy pripájame k myšlienkam Ligy proti rakovine a tým, ktorí môžu, chcú a pomáhajú ľuďom a deťom s touto chorobou. Organizovali sme finančné zbierky pod názvami “Deti deťom”, “Deň narcisov na našej škole“, “Kežmarská 30 deťom“, “Pomôžme deťom“, “Deti si pomáhajú“, €urá na pomoc, €urá pomáhajú, €urá spolupatričnosti, €urá matkám€urá pre Ligu  a Pomáhame. V apríli sme zbierali dobrovoľné príspevky. Výsledné sumy spolu 17.200,- Sk (2004), 21 400, – Sk (2005), 17 200, – Sk (2006), 12 433, – Sk (2007), 23 713, – Sk (2008), 614,00 € (2009), 463,00 € (2010), 553,00 € (2011), 500,85 € (2012), 411,40 € (2013) a 431,00 € (2014)  sme zaslali Lige proti rakovine.
V roku 2015 organizujeme rovnakú zbierku pod názvom “Na liečenie“. Všetci žiaci môžu priebežne odovzdávať triednej učiteľke svoj dobrovoľný príspevok. Triedna učiteľka ho odovzdá koordinátorke Mgr. Slávke Čontošovej. Priebeh a výsledok zbierky máte možnosť sledovať tu na tejto stránke.
Výsledná suma vyzbieraná z príspevkov je 454,16 €.

Trieda Triedny učiteľ Suma:
1.A Mgr. Jana Stramská 36,50 €
1.B Mgr. Lenka Novitzka 22,87 €
1.C Mgr. Miriam Domanská 0,00 €
2.A PaedDr. Amália Šlapková 19,00 €
2.B Mgr. Magdaléna Goleňová 30,00 €
3.A Mgr. Zlata Malešová 14,50 €
3.B Mgr. Henrieta Halasová 12,00 €
4.A Mgr. Gabriel Szabó 10,00 €
4.B Mgr. Zlatica Valentová 21,00 €
4.C Mgr. Zuzana Šoltýsová 32,00 €
5.A RNDr. Jana Micheľová 16,00 €
5.B Mgr. Kvetoslava Gríllusová 10,00 €
5.C Mgr. Viera Kyseľová 29,50 €
6.A RNDr. Dorota Černíková 17,00 €
6.B Mgr. Veronika Malega Hencelová 10,00 €
7.A RNDr. Adriana Vargová 11,00 €
7.B Mgr. Katarína Gajdošová 49,00 €
8.A Mgr. Štefan Borza 19,79 €
8.B PaedDr. Alena Kasardová 10,00 €
9.A Mgr. Jana Desiatniková 45,00 €
9.B Mgr. Jarmila Mozolová 12,00 €
Učitelia 27,00 €
Spolu 31.3.2015 454,16 €

 

Posted in Články.