Logo ZŠ Kežmarská 30

. Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

€urá pre Ligu

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype aktuality projekty rozvrh prázdniny zápis prijímačky prezentácia odkazy obvody
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08  2008/09 2009/10 2010/11 rada školy rada rodičov
Info

 

12. apríl 2013 - Deň narcisov
Charitatívna zbierka pre Ligu proti rakovine

          Tradičný Deň narcisov je dňom boja proti rakovine. Už desiaty rok sa aj my žiaci a učitelia našej školy pripájame k myšlienkam Ligy proti rakovine a tým, ktorí môžu, chcú a pomáhajú ľuďom a deťom s touto chorobou. Organizovali sme finančné zbierky pod názvami "Deti deťom", "Deň narcisov na našej škole", "Kežmarská 30 deťom", "Pomôžme deťom", "Deti si pomáhajú", €urá na pomoc, €urá pomáhajú, €urá spolupatričnosti a €urá matkám. V apríli sme zbierali dobrovoľné príspevky. Výsledné sumy spolu 17.200,- Sk (2004), 21 400, - Sk (2005), 17 200, - Sk (2006), 12 433, - Sk (2007), 23 713, - Sk (2008), 614,00 € (2009), 463,00 € (2010), 553,00 € (2011) a 500,85 € (2012) sme peniaze zaslali Lige proti rakovine.
          V tomto roku organizujeme rovnakú zbierku pod názvom "€urá pre Ligu". Všetci žiaci môžu priebežne odovzdávať triednej učiteľke svoj dobrovoľný príspevok. Triedna učiteľka ho odovzdá koordinátorke Mgr. Slávke Čontošovej. Priebeh a výsledok zbierky máte možnosť sledovať tu na tejto stránke. Za príspevok 3 € prideľujeme triede jeden symbolický narcis. Tu je priebežný stav príspevkov jednotlivých tried.

Liga proti rakovine

Deň narcisov       Ď a k u j e m e        Príjemné veľkonočné sviatky

 Celkovo vyzbieraná suma k 26.4.2013:  

411,40 €

1.A Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk                         17,00 €
1.B Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk                         21,00 €
2.A Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk                         23,55 €
2.B Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk                         27,00 €
2.C Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk                         22,00 €
3.A Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk                       29,10 €
3.B Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk                         12,00 €
3.C Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk                         16,50 €
4.A Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk                         21,00 €
4.B Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk                         15,00 €
5.A Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk                         22,05 €
5.B Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk                         18,20 €
5.C Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk                         10,00 €
6.A Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk               42,00 €
6.B                         0,00 €
7.A Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk                       28,00 €
7.B Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk                         12,00 €
7.C                         0,00 €
8.A                         0,00 €
8.B Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk                         10,00 €
8.C Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk                     30,00 €
9.A Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk                         20,00 €
uč. Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk Príspevok 100.- Sk   15,00 €

Späť

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov


Späť


Späť


Späť


Aktualizácia 26.4.2013
Mgr. Pavel Horňák