Záujmové vzdelávanie

Krúžok Vedúci Termín Miesto
Rátajme s prírodou 5.-8. roč. RNDr. Dorota Černíková PO 13.45 – 15.45 6.A
Rátajme s prírodou 5.-8. roč. PaedDr. A. Kasardová PO 13.45 – 15.45 8.B
Strelecký krúžok 4.– 9. roč. Mgr. Pavel Horňák PO 13.45 – 15.45 strelnica
Hviezdička 1.-4. roč. (platený) Janette Girmanová PO, ST 13.45 – 14.45 malá telocvičňa
Volejbal (platený) Kamila Kapustová PO, ST, PI 16.30 – 18.00 veľká telocvičňa
Príprava na testovanie 9.B Mgr. Mária Koštialová, Mgr. Jarmila Mozolová UT 13.45 – 15.45 9.B
Hudobný klub 1.- 4. roč. Mgr. Gabriel Szabo UT 13.45 – 15.45 hudobné štúdio
Tanečný 1.-6. roč. (platený) PaedDr. Jana Poprocká UT, ŠT 14.00 – 16.00 malá telocvičňa
Počítačový krúžok 3. – 9. roč. RNDr. Jana Micheľová UT, ŠT 13.45 – 15.45 PC učebňa malá
Počítačový krúžok 3. – 9. roč. Mgr. Štefan Borza UT 13.45 – 15.45 PC učebňa veľká
Strelecký krúžok 4.– 9. roč. Mgr. Pavel Horňák UT 13.45 – 15.45 strelnica
Tvorivé písanie Mgr. Slávka Čontošová UT 13.45 – 15.45 UDS
Pohybová príprava 3.- 4. roč. Mgr. Zuzana Šoltýsová UT 13.45 – 15.45 veľká telocvičňa
Basketbal (platený) Michal Kozák UT, ST, ŠT 17.00 – 18.30 veľká telocvičňa
Príprava na testovanie SJL 9.A Mgr. Jarmila Mozolová ST 13.45 – 15.45 9.A
Hudobný klub 1.- 4. roč. Mgr. Gabriel Szabo ST 13.45 – 15.45 hudobné štúdio
MAT a FYZ s využitím PC 7. roč. RNDr. Adriana Vargová ST 13.45 – 15.45 PC učebňa malá
Strelecký krúžok  2.- 3. roč. Danka Poliačiková ST 13.45 – 15.45 strelnica
Futbal 4.– 9. roč. Ing. Vladimír Vaník ST 13.45 – 15.45 veľká telocvičňa
Príprava na testovanie MAT 9.A RNDr. Dorota Černíková ŠT 13.45 – 15.45 9.A
Strelecký krúžok  2.- 3. roč. Danka Poliačiková ŠT 13.45 – 15.45 strelnica
Pohybová príprava 1.- 2. roč. Mgr. Zlata Malešová ŠT 13.45 – 15.45 veľká telocvičňa
Skautský oddiel Mgr. Oskar Schiffler ŠT 16.00 – 18.00 malá telocvičňa
Posted in Články.