Deň narcisov 2014

11. apríl 2014 – Deň narcisov
Charitatívna zbierka pre Ligu proti rakovine

          Tradičný Deň narcisov je dňom boja proti rakovine. Už jedenásty rok sa aj my žiaci a učitelia našej školy pripájame k myšlienkam Ligy proti rakovine a tým, ktorí môžu, chcú a pomáhajú ľuďom a deťom s touto chorobou. Organizovali sme finančné zbierky pod názvami “Deti deťom”, “Deň narcisov na našej škole“, “Kežmarská 30 deťom“, “Pomôžme deťom“, “Deti si pomáhajú“, €urá na pomoc, €urá pomáhajú, €urá spolupatričnosti, €urá matkám a €urá pre Ligu. V apríli sme zbierali dobrovoľné príspevky. Výsledné sumy spolu 17.200,- Sk (2004), 21 400, – Sk (2005), 17 200, – Sk (2006), 12 433, – Sk (2007), 23 713, – Sk (2008), 614,00 € (2009), 463,00 € (2010), 553,00 € (2011), 500,85 € (2012) a 411,40 € (2013)  sme zaslali Lige proti rakovine.
V roku 2014 organizujeme rovnakú zbierku pod názvom “Pomáhame“. Všetci žiaci môžu priebežne odovzdávať triednej učiteľke svoj dobrovoľný príspevok. Triedna učiteľka ho odovzdá koordinátorke Mgr. Slávke Čontošovej. Priebeh a výsledok zbierky máte možnosť sledovať tu na tejto stránke.
Výsledná suma vyzbieraná z príspevkov je 431,00 €.

 

Trieda Triedny učiteľ Príspevok
1.A PaedDr.Amália Šlapková 34,20 €
1.B Mgr. Magdaléna Goleňová 42,20 €
2.A Mgr. Zlata Malešová 05,00 €
2.B Mgr. Henrieta Halasová 20,50 €
3.A Mgr. Gabriel Szabo 28,20 €
3.B Mgr. Zlatica Valentová 21,00 €
3.C Mgr. Zuzana Šoltýsová 10,00 €
4.A Mgr. Lenka Novitzka 14,00 €
4.B Mgr. Miriam Domanská 11,50 €
4.C Mgr. Jana Stramská 15,00 €
5.A RNDr. Dorota Černíková 16,50 €
5.B Mgr. Veronika Malega Hencelová 05,00 €
6.A RNDr. Adriana Vargová 27,00 €
6.B Mgr. Anna Slejzáková 14,00 €
6.C Mgr. Katarína Gajdošová 15,00 €
7.A Mgr. Mária Dzianová 27,00 €
7.B PaedDr. Alena Kasardová 11,20 €
8.A Mgr. Jana Desiatniková 13,50 €
8.B Mgr. Jarmila Mozolová 15,50 €
8.C RNDr. Adriana Fecišková 08,00 €
9.A RNDr. Jana Micheľová 11,00 €
9.B Mgr. Kvetoslava Gríllusová 05,00 €
9.C Mgr. Viera Kyseľová 35,00 €
Učitelia 25,70 €
Spolu 431,00 €
Posted in Články.