Reading is easy

Vyhodnotenie súťaže Reading is easy.

 

Dňa 1.4.2014 sa uskutočnila súťaž pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka pod názvom Reading is easy. Žiaci súťažili po ročníkoch. Do súťaže sa zapojilo 15 žiakov z tretieho ročníka a  17 žiakov zo štvrtého ročníka. Súťaž bola zameraná na čítanie s porozumením.

V treťom ročníku sa na  I. mieste  umiestnila:     M.Gabániová  10/10

na II. mieste sa umiestnil:   M. Takáč         9/10

na III. mieste sa umiestnili: M. Holeva       8/10

M. Janura        8/10

R. Knežo         8/10

 

V štvrtom ročníku sa na I. mieste umiestnili:       V. Krunková    15/15

A. Vass            15/15

S. Kolarík        15/15

A. Nguyen       15/15

na II. mieste sa umiestnili: N. Šokin          14/15

E. Lacková      14/15

I. Harvanová  14/15

S. Phan           14/15

na III. mieste sa umiestnili: L. Vargovčík  13/15

L. Ševc            13/15

K. Krankilová 13/15

Posted in Články.