Lyžiarsky výcvik pre žiakov primárneho vzdelávania

carvje pripravený už po desiaty krát. Veríme, že nám počasie dopraje a deti sa budú môcť do sýtosti vyšantiť na snehu a naučiť sa novým pohybovým zručnostiam. A ako plánujeme päťdňový lyžiarsky výcvik s dennou dochádzkou?

Termín:         10. – 14. február 2014 V prípade nepriaznivých snehových a poveternostných podmienok bude kurz preložený alebo zrušený.
Miesto:           Lyžiarske stredisko Jahodná
Cena:              40 € (doprava, lístky na vlek, poistenie)
Čas:                 odchod zo školy denne o 8.00 hod., príchod o 13.30 hod.
Obed:             od 13.30 hod. v školskej jedálni
Vedúca:        Mgr. Miriam Domanská, tel.: 0903 350 313
Inštruktori: Mgr. Magda Goleňová
Mgr. Pavel Horňák
Mgr. Zuzana Kočišovácarvingcarvingcarving
Peter Krbaťa
Mgr. Zoran Maco
Mgr. Zlata Malešová
Mgr. Zuzana Šoltýsová

Prosíme rodičov, aby boli takí láskaví a aby:
- vypísali a podpísali Záväznú prihlášku čo najskôr a odovzdali ju triednej učiteľke,
– na prihláške vyznačili lyžiarske schopnosti dieťaťa (slúži na predbežné zistenie úrovne prihlásených žiakov, hlavne žiakov začiatočníkov a žiakov, ktorí nevedia použiť vlek),
– sumu 40 € vyplatili do 5.2.2014 v papierových bankovkách triednej učiteľke,
– naučili svoje dieťa obuť a zapnúť si lyžiarky, správne si zapnúť lyže – najprv špička, potom päta (uľahčia a urýchlia nám tým pokrok dieťaťa vo výcviku),
- rešpektovali naše nariadenia a požiadavky, hlavne čo sa týka lyžiarskej výzbroje, kvôli bezpečnosti detí a bezproblémového priebehu kurzu (žiaci dostanú podrobné inštrukcie o kurze, o lyžiarskej výzbroji a výstroji),

Podmienkou účasti žiaka na LV je vhodná a bezpečná lyžiarska výzbroj a prilba
.
Za technický stav lyžiarskej výzbroje zodpovedá rodič.

Posted in Články.