2% dane pre NAŠE DETI

Vážení rodičia,

ako jeden z rodičov a zároveň aj ako zástupca rodičov v Rodičovskom združení (RZ) pri Základnej škole Kežmarská 30, Košice Vás chcem osloviť so žiadosťou o finančnú podporu aktivít nášho združenia vo forme poskytnutia 2% dane.

Naše združenie priamo financuje aktivity NAŠICH DETÍ na ZŠ Kežmarská 30 v Košiciach. Na financovanie týchto aktív slúžia jednak Vaše členské príspevky, ale aj poukázané 2% dane z príjmov. V roku 2013 sa nám takto podarilo z 2% dane podporiť aktivity našich detí na škole sumou 3 226,99 €, za čo Vám všetkým srdečne ďakujeme.

Rád by som tiež zdôraznil, že 100% vybraných prostriedkov z 2% z dane, ale aj členských príspevkov nášho združenia, je a bude použitých priamo na aktivity našich deti. Rozpočet združenia a podporované aktivity (aj plánované) je možné nájsť na stránke nášho združenia https://k30.sk/?page_id=47. Rovnako sa môžete informovať aj u svojho zástupcu triedy v Rade rodičov nášho Rodičovského združenia na pravidelne konaných rodičovských združeniach (jednotliví zástupcovia tried sú uvedení na stránke nášho združenia).

Tlačivo vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane.

Názov: Rodičovské združenie pri Základnej škole Kežmarská 30, Košice
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 17319617/1509
Adresa: 04011 Košice, Kežmarská 30

 

Ďakujem Vám za podporu. S úctou

Ing. Gabriel Kádár, PhD.
rodič a predseda RZ

Posted in Články.