2% (3%) dane pre NAŠE DETI

Vážení rodičia,

ako jeden z rodičov a zároveň aj ako zástupca rodičov v Rodičovskom združení (RZ) pri Základnej škole Kežmarská 30, Košice Vás chcem osloviť so žiadosťou o finančnú podporu aktivít nášho združenia vo forme poskytnutia 2% (3%) dane.

Naše združenie priamo financuje aktivity NAŠICH DETÍ na ZŠ Kežmarská 30 v Košiciach. Na financovanie týchto aktív slúžia jednak Vaše členské príspevky, ale aj
poukázané 2% dane z príjmov. V minulom roku sa nám takto podarilo z 2% dane podporiť aktivity našich detí na škole sumou 1 470 €, za čo Vám všetkým srdečne ďakujeme.

Rád by som tiež zdôraznil, že 100% vybraných prostriedkov z 2% (3%) z dane, ale aj členských príspevkov nášho združenia, je a bude použitých priamo na aktivity našich deti.
Rozpočet združenia a podporované aktivity (aj plánované) je možné nájsť na stránke nášho združenia http://k30.sk/?page_id=47. Rovnako sa môžete informovať aj u svojho
zástupcu triedy v Rade rodičov nášho Rodičovského združenia na pravidelne konaných rodičovských združeniach (jednotliví zástupcovia tried sú uvedení na stránke nášho
združenia).

Tlačivo vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane.

V mene Rodičovského združenia pri ZŠ Kežmarská 30 Vám ďakujem za podporu. S úctou

Ivan Poliačik
rodič a predseda RZ

Posted in Články.