info 2018/2019

21.11.2018 – Riaditeľské voľno

15.11.2018 – Zaznamenali sme náš ďalší vzostup v rebríčku INEKOsme v prvej dvadsiatke kraja

08.11.2018 – Z projektu Florbal do škôl sme získali nové vybavenie fotak 

07.11.2018 – Takto sme to naštartovali v Školskom klube detí

06.11.2018 – Imatrikulácia – pasovanie do Cechu družinárskeho fotak 

29.10.2018 – Riaditeľské voľno

26.10.2018 – Hľadanie Svetlonosov fotak fotak

24.10.2018 – Mestská strelecká liga 1. kolovýsledky fotak

19.10.2018 – Minimaratón v ŠKD fotak

17.10.2018 – Večer otvorených dverí - pozvánkaprogram fotak

01.10.2018 – Záujmové vzdelávanie v šk. roku 2018/19

28.09.2018 – Zber papiera

24.09.2018 – Podujatie ŠKD Čarovný lesík fotak  fotak

22.09.2018 – 15. ročník Memoriálu Ivana Bobera 2018 – spomienka fotak

11.09.2018 – Voľné pracovné miesto  

04.09.2017 – Organizačné pokyny pre žiakov ŠKD

03.09.2018 – Organizačné pokyny pre žiakov 2.- 4. ročníka

03.09.2018 – Organizačné pokyny pre žiakov 1. ročníka

03.09.2018 – Školský rok 2018/2019 začíname v pondelok 3.9.2018 o 8.00 hod. v átriu školy  fotakfotak

30.08.2018 – Naši žiaci pre školský rok 2016/2017

30.08.2018 – Pedagogický kolektív

30.08.2018 – Virtuálna prehliadka školy

30.06.2018 – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2017/2018

15.06.2018 – Voľné pracovné miesta - obsadené 

22.06.2018 – Kolektívy tried 2017/2018 fotak