Logo ZŠ Kežmarská 30  Základná škola Kežmarská 30

Rozšírené vyučovanie matematiky

Cudzie jazyky

Počítačová gramotnosť

Športová príprava

Hymna ZŠ Kežmarská 30

zs@k30.sk

     Fotogaléria školy 2005/06
    

Slovensky   English

Informácie 
O škole 
Učitelia 
Žiaci 
Predmety 
Úspechy 
Foto 
DomovSpäťSpäťSpäť


Nech sa páči, vyberte si fotografie z našich akcií

|2004/05|2005/06|2006/07|2007/08|2008/09|2009/10|

Absolventi školy Kalokagatia v Trnave Prvovýstup na K30
Absolventi školy Kalokagatia v Trnave Provýstup na K30
Veľký šach na veľkej prestávke Prijatie primátorom Košíc MDD Ivana Bobera MDD vo Western City Klatovjanka
Veľký šach na prestávke Prijatie primátorom Košíc Deň detí Ivana Bobera  Western City Klatovjanka
Okresné kolo v atletike Školy v prírode v Račkovej doline 4. kolo Mestskej streleckej ligy Krajské kolo v gymnastickom štvorboji
Okresné kolo v atletike ŠvP v Račkovej doline 4. kolo streleckej ligy Gymnastický štvorboj
Jadžent Slávik Slovenska 2006 Zbierka pre detskú onkológiu Školenie trénerov streľby
Jadžent Slávik Slovenska Zbierka pre onkológiu Školenie trénerov streľby
Deň učiteľov 2006 eBeam systém - digitálna interaktívna tabuľa Okresné kolo vo volejbale O putovný pohár primátora Košíc
Deň učiteľov 2006 eBeam - interaktív. tabuľa Volejbal dievčat Putovný pohár primátora
6. Reprezentačný ples pedagógov, priateľov tanca Lyžiarsky 6. - 9. roč. Lyžiarsky 1.- 4. roč. 3. kolo streleckej ligy
Ples pedagógov, tanečníkov Lyžiarsky 6.- 9. roč. Lyžiarsky 1.- 4. roč. 3. kolo streleckej ligy
Karneval 2006 Deň otvorených dverí Vianočná akadémia
Karneval 2006 Zápis do 1. ročníka Deň otvorených dverí  Vianočná akadémia
Mikuláš 2005 Mini playback show Krajské kolo v streľbe Okresné kolo v streľbe
Mikuláš 2005 Mini playback show Krajské kolo v streľbe Okresné kolo v streľbe
Halloween 2005 Nová strelnica 1. kolo Mestskej streleckej ligy Sústredenie strelcov
Halloween 2005 Nová strelnica 1. kolo streleckej ligy Sústredenie strelcov
Štvrtý EDRaŠ Čiastočné zatmenie Slnka Návšteva z Detského domova Memoriál Ivana Bobera
Štvrtý EDRaŠ Čiastočné zatmenie Slnka Návšteva z Dets. domova Memoriál Ivana Bobera

Späť

|2004/05|2005/06|2006/07|2007/08|


Aktualizácia 5.9.2006
Mgr. Pavel Horňák