Logo ZŠ Kežmarská 30  Základná škola Kežmarská 30

Rozšírené vyučovanie matematiky

Cudzie jazyky

Počítačová gramotnosť

Športová príprava

Hymna ZŠ Kežmarská 30

skola@zsk30ke.edu.sk

     Telesná výchova
|matematika|fyzika|zemepis|informatika|telesná|škd|

Informácie 
O škole 
Učitelia 
Žiaci 
Predmety 
Úspechy 
Foto 
Domov

 |pravidlá|zápis|plánTV|evidencia|povinnosti|povely|jadžent|streľba|

 

Mgr. Pavel Horňák

  Foto z akcie

Športová príprava v streľbe
metodický materiál pre krúžok

prezentácia
projektové vyučovanie

 

 

_________________________________________________

Košice 2007

Späť

|matematika|fyzika|zemepis|informatika|telesná|škd|


Aktualizácia 7.10.2007
Mgr. Pavel Horňák