Logo ZŠ Kežmarská 30

. Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

Interaktívna trieda

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype aktuality projekty rozvrh prázdniny zápis prijímačky prezentácia odkazy obvody
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08     časopis rada školy rada rodičov
Info

 

Výsledky prijímacieho konania

Zoznam žiakov prijatých do 5. ročníka interaktívnej triedy
pre školský rok 2009/2010

V budúcom školskom roku budú vytvorené tri triedy v ročníku (1 interaktívna, 2 bežné).
Na základe výberového konania boli do interaktívnej triedy prijatí dole menovaní žiaci.
Triednou učiteľkou bude RNDr. Jana Micheľová

1. Andrásiová Viktória
2. Barnová Sarah
3. Borovská Slávka
4. Bortáková Daniela
5. Bőszőrményi Peter
6. Bratková Kristína
7. Damankošová Martina
8. Danková Aneta
9. Drenčáková Lucia
10. Gindl Adam
11. Hanusková Estera
12. Harvan Adrián
13. Havranová Gabriela
14. Hrabánková Kateřina
15. Hurbanová Alexandra Ráchel
16. Jurašková Viktória
17. Jusková Patrícia
18. Lengyel Matúš
19. Lukáč Marián
20. Lukáč Rudolf
21. Medvecký Michal
22. Nguyen Hieu Miroslav
23. Pučan Adam
24. Tőkőly David
25. Tresová Ema
26. Valentová Viktória
27. Vargová Viktória
28. Vargovčíková Kristína

Späť

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov


Aktualizácia 10.6.2009
Mgr. Pavel Horňák