Logo ZŠ Kežmarská 30

. Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

Informácie 08/09

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype aktuality projekty rozvrh prázdniny zápis prijímačky prezentácia odkazy obvody
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08  2008/09 triedny web časopis rada školy rada rodičov
Info

 

     Budúci prváci,

Foto - Deň otvorených dverí P O Z Ý V A M E   V Á S

dňa 14.1.2009 o 9,30 hodine

 

na zábavné dopoludnie – deň otvorených dverí
do priestorov našej školy.

 Čaká Vás:                                    
   
-       kultúrny program,
    -       športová činnosť,
    -      
hry na PC v počítačovej miestnosti,
    -       streľba zo vzduchovky,
    -      
a iné.

                                      riaditeľ, učitelia
                                                          a žiaci ZŠ

 T E Š Í M E   S A  N A  V Á S !


Späť

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov


Späť
Aktualizácia 7.1.2009
Mgr. Pavel Horňák