Logo ZŠ Kežmarská 30

. Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

Praha 2008

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype aktuality projekty rozvrh prázdniny zápis prijímačky prezentácia odkazy obvody
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08     časopis rada školy rada rodičov
Info


Profesný zájazd do Prahy -

Pri príležitosti Dňa učiteľov dostanú pedagógovia našej školy darček v podobe zájazdu do Prahy. Nebude to však len odmena, ale aj vzdelávanie, poznávanie práce pedagógov v zahraničí a kultúrne vyžitie. 

Rámcový program podujatia:                                                                                      Podrobný program
                                                                                                                                           Pokyny k letu
                                                                                                                                           Mapa Prahy

Utorok 29.4.2008


Streda 30.4.2008


Štvrtok 1.5.2008


Piatok 02.5.2008
- odlet z Košíc o 20.45 hod.
-
ubytovanie: A Plus Hostel & Hotel, Na Florenci 33 Praha 1
- prehliadka večernej Prahy
- návšteva ZŠ Londýnska
o 9.00 hod. 
- muzikál Galileo v Divadle Kalich
- podpis partnerskej zmluvy so ZŠ Třeboň, Restaurace U Pinkasů
- prehliadka Prahy so sprievodcom
- večera: Pivovar a Restaurace "U Fleků"
- návšteva divadla Image: Cabinet prof. Pražáka (čierne divadlo)
- individuálne návštevy múzeí, ZOO, botanickej záhrady
- odlet z Prahy o 19.00 hod.

V termíne zájazdu udeľujem na deň 30.4. 2008 riaditeľské voľno žiakom 5. - 9. ročníka a na deň 2.5. 2008 riaditeľské voľno žiakom 1. - 9. ročníka.

Praha

Mgr. Pavel Horňák
   riaditeľ školy

Späť

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov


SpäťAktualizácia 22.4.2008
Mgr. Pavel Horňák