Logo ZŠ Kežmarská 30

. Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

Informácie 08/09

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype aktuality projekty rozvrh prázdniny zápis prijímačky prezentácia odkazy obvody
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08  2008/09 triedny web časopis rada školy rada rodičov
Info

 

Tanečná škola Poprocký

Tanečná škola Poprocký
Základná škola Košice, Kežmarská 30
Vás pozýva na


Foto z akcie  
9. REPREZENTAČNÝ PLES   Foto z akcie
pedagógov, rodičov a priateľov tanca

 

Ples


v sobotu
7. februára 2009 o 19.00 hod.
Hotel Gloria Palace, Bottova 1

Ples

Program:

O
tvorenie
Bohatý program Tanečnej školy
Prípitok, večera, druhá večera
Do tanca hrá DJ Tomko

Tombola

Ing. Miloš Poprocký          Mgr. Pavel Horňák         Ing. Miroslav Lenárt
TŠ Poprocký                    ZŠ Kežmarská 30                   TC Košice    


Vstupenky v cene
33 / 994 Sk si môžete zakúpiť v ZŠ Kežmarská 30, v TŠ Poprocký, TC Košice, Masarykova 2, tel./fax: 642 49 32, mobil: 0905 622 175, e-mail: poprocky@poprocky.sk, zs@k30.sk  , web: www.poprocky.sk.
Možnosť aj fakturácie pre Váš sociálny fond.

Späť

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov


Späť


Aktualizácia 8.1.2009
Mgr. Pavel Horňák