Logo ZŠ Kežmarská 30

. Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

Informácie 08/09

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype aktuality projekty rozvrh prázdniny zápis prijímačky prezentácia odkazy obvody
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08  2008/09 triedny web časopis rada školy rada rodičov
Info

 

  Lyžiarsky výcvik pre žiakov 1. - 4. ročníka   Lyžiarsky výcvik

je pripravený už po piaty krát. Veríme že nám počasie dopraje a deti sa budú môcť do sýtosti vyšantiť na snehu a naučiť sa novým pohybovým zručnostiam. A ako plánujeme päťdňový lyžiarsky výcvik s dennou dochádzkou?

Termín:   2. - 6. február 2009
             V prípade nepriaznivých snehových a poveternostných podmienok bude kurz preložený.
Miesto:   Lyžiarske stredisko Kavečany alebo Jahodná
Cena:     45 € / 1 355,67 Sk (doprava, lístky na vlek)
Čas:       odchod zo školy denne o 8.00 hod., príchod o 13.45 hod.
Obed:     o 14.00 hod. v školskej jedálni

Vedúca:  Mgr. Miriam Domanská, tel.: 0903 350 313
Inštruktori: Mgr. Magda Goleňová             
             Ing. Ján Horňák
             Mgr. Pavel Horňák
             Mgr. Erika Jurášová
             Mgr. Zlata Malešová
             PaedDr. Alica Sokolská

Prosíme rodičov, aby boli takí láskaví a aby:
- vypísali a podpísali Záväznú prihlášku čo najskôr a odovzdali ju triednej učiteľke,
- na prihláške vyznačili lyžiarske schopnosti dieťaťa (slúži na predbežné zistenie úrovne prihlásených žiakov, hlavne
  žiakov začiatočníkov a žiakov, ktorí nevedia použiť vlek),
- sumu 45 € vyplatili do 23. 1. 2009 v bankovkách,
- naučili svoje dieťa obuť a zapnúť si lyžiarky, správne si zapnúť lyže - najprv špička, potom päta (uľahčia a urýchlia
  nám tým prácu),
- rešpektovali naše nariadenia a požiadavky, hlavne čo sa týka lyžiarskej výzbroje, kvôli bezpečnosti detí
  a bezproblémového priebehu kurzu (žiaci dostanú podrobné inštrukcie o kurze, o lyžiarskej výzbroji a výstroji),

Podmienkou účasti žiaka na LV je vhodná a bezpečná lyžiarska výzbroj a prilba
. Za technický stav lyžiarskej výzbroje zodpovedá rodič.

Späť

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov

Aktualizácia 11.1.2009
Mgr. Pavel Horňák