Logo ZŠ Kežmarská 30

. Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

Informácie 08/09

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype aktuality projekty rozvrh prázdniny zápis prijímačky prezentácia odkazy obvody
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08  2008/09 triedny web časopis rada školy rada rodičov
Info

 

Korčuľovanie

 

Riaditeľstvo školy ZŠ Kežmarská 30,
umožňuje 
„našim žiakom“

 verejné korčuľovanie v sprievode rodiča
(ak to dovolia klimatické podmienky = teplota pod 0oC)

pondelok  od 1545- 1730 Podmienky vstupu:
utorok      od 1415- 1730 Vstup iba v sprievode rodiča.
streda      od  1415- 1730 Vstup iba v korčuliach.
štvrtok     od  1415- 1730 Vstup možný iba
piatok      od  1415- 1730 o 1415 a o 1545 hod.

Žiaci, ktorým bolo udelené výchovné opatrenie (riaditeľské pokarhanie, znížená známka zo správania) majú na ľad vstup ZAKÁZANÝ!

Späť

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov
Aktualizácia 11.1.2009
Mgr. Pavel Horňák