Logo ZŠ Kežmarská 30

. Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

2 % z dane

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype aktuality projekty rozvrh prázdniny zápis prijímačky prezentácia odkazy obvody
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08     časopis rada školy rada rodičov
Info


2 % z dane pre Vaše deti

Vážení rodičia, zamestnanci a priatelia našej školy!

         V zmysle zákona 595/2003
môžete poukázať 2 % zo zaplatenej dane v prospech Vami určenej právnickej osoby. Teda aj v prospech nášho Rodičovského združenia. Vami poukázané finančné prostriedky budú pod kontrolou Rady rodičovského združenia použité v prospech žiakov tejto školy a ich čerpanie zverejnené na našej stránke.

         V mene rodičovského združenia a hlavne v mene všetkých žiakov by som sa Vám chcel poďakovať za to, že ste v roku 2007 prispeli svojimi 2 % z dane sumou vo výške 148 062,- Sk. Budeme veľmi radi ak sa rozhodnete aj tento rok prispieť na zveľadenie školy, ocenenie úspešných žiakov, nákup nových učebných pomôcok či počítačov. A ako na to? Podrobnosti nájdete na www.rozhodni.sk aj v stručnosti na tejto stránke.

Postup krokov pre na poukázanie 2 % z dane pre zamestnancov - tlačivo Vyhlásenie a tlačivo Potvrdenie je potrebné doručiť do 31.4.2008 na Daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup krokov pre na poukázanie 2 % z dane pre fyzické osoby - daňové priznanie typ A pre fyzické osoby je potrebné doručiť do 31.3.2008 na Daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup krokov pre na poukázanie 2 % z dane pre právnické osoby - daňové priznanie typ B pre právnické osoby je potrebn
é doručiť do 31.3.2008 na Daňový úrad podľa Vášho bydliska.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI :
Meno:    Rodičovské združenie pri ZŠ Kežmarská 30, Košice
Adresa:  Kežmarská 30, 040 11 Košice
Právna forma: občianske združenie
IČO:      17319617/1509

Za Vaše priaznivé rozhodnutie vopred ďakujú žiaci i zamestnanci školy. Ďakujeme!

V Košiciach 23.2.2008

Mgr. Pavel Horňák
   riaditeľ školy

Späť

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov


Späť
Aktualizácia 23.2.2008
Mgr. Pavel Horňák