Logo ZŠ Kežmarská 30  Základná škola Kežmarská 30

Rozšírené vyučovanie matematiky

Cudzie jazyky

Počítačová gramotnosť

Športová príprava

Hymna ZŠ Kežmarská 30

skola@zsk30ke.edu.sk

     Večer otvorených dverí
|aktuality|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|

Slovensky  English

Informácie 
O škole 
Učitelia 
Žiaci 
Predmety 
Úspechy 
Foto 
Domov 

    Vážení rodičia! - Foto z akcie

      V rámci 6. Európskeho dňa rodičov a škôl (EDRaŠ) Vás pozývame na Večer otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v priestoroch našej školy
                        v stredu 17. 10. 2007 od 1700  do 1900 hodiny

        Spolu so svojimi deťmi sa môžete zúčastniť na rôznych aktivitách, ktoré si pre Vás pripravili učitelia a žiaci ako prezentáciu našej školy. Rovnako aj na ľubovoľne otvorenej hodine od 800 do 1235. Vstup na vyučovanie je len pred začiatkom vyučovacej hodiny!  Príďte si zasúťažiť v rôznych disciplínach a pozrieť sa na šikovnosť Vašich detí.

     
Vstup žiakov do budovy školy je len v sprievode rodiča!

      Máme pre Vás pripravené:

·        otvorená vyučovacia hodina (8,00 - 12,35 hod.),
·        kultúrny program (17.00 - 17.20 hod. - veľká telocvičňa - 69),
·        interaktívne vyučovanie - bezdrôtová internetizácia - (multimed. učebňa. - 104),
·        čo vieme na PC - prezentácie počítačovej gramotnosti - (učebne výpoč. tech. - 106,107),
·        strieľa celá rodina - rodinná strelecká súťaž (strelnica - 29),
·        spoločný tanec rodičov a detí (malá telocvičňa - 86),
·        volejbalový zápas (17.20 - 18.10 hod. - veľká telocvičňa - 69),
·        florbal (18.10 - 19.00 hod. - veľká telocvičňa - 69),
·        individuálne stolnotenisové zápasy (chodby, 5.B - 35),
·        individuálne zápasy v stolnom futbale (chodby)
·        šachový turnaj (4.A),
·        orgiami (skladanie papiera - 1.B),
·        tangram (zaujímavé skladanie štvorca - 3.C ),
·        fantázia len z papiera ( 8.C ),
·        facepaiting (maľovanie tváre - 3.A),
·        prehliadka zaujímavostí z kabinetu prírodopisu (6.B),
·        fotografovanie akcie,
·        konzultačná činnosť (správanie, výber povolania, učenie - zborovňa),
·        občerstvenie (zborovňa).
 
V Košiciach 11.10.2007                                                   Mgr. Pavel Horňák
                                                                                         riaditeľ školy

Späť

|aktuality|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|športová|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|


Aktualizácia 11.10.2007
Mgr. Pavel Horňák