Logo ZŠ Kežmarská 30

. Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnos Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

Fotogaléria 2010/11

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditežovi cez Skype                  
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08  2008/09  2009/10  2010/11 2011/12   
Info

Spä

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov


Spä


Aktualizácia 5.9.2010
Mgr. Pavel Horňák