úspechy 2018/2019

VÝSLEDKY

vedomostných a športových súťaží i olympiád v školskom roku 2018/2019

Medzinárodné a celoslovenské výsledky

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ – Testovanie 9 – 2019

Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: %, ZŠ Kežmarská 30:  %, 9.A:  % 
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR: %, ZŠ Kežmarská 30:  %, 9.A:  %
Najúspešnejší žiaci v matematike:
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku:

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ – Testovanie 5 – 2018

Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR:  %, ZŠ Kežmarská 30: 83,1 %, 5.A:  %
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR:  %, ZŠ Kežmarská 30: 75,9 %, 5.A:  %
Najúspešnejší žiaci v matematike:  %
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku:  %

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka KOMPARO 2018/19
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR:  %, Kežmarská 30:  %, 9.A:  %
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR:  %, Kežmarská 30:  %, 9.A:  %
Najúspešnejší žiaci v matematike:
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku:  %

Krajské výsledky

Krajské kolo v streľbe (Šidlík) – výsledky fotak
1. miesto družstvo mladšie žiactvo:

Celomestské výsledky

1. kolo Mestskej streleckej liga (Šidlík) – výsledky fotak
1. miesto staršie žiačky: Timea Plichtová
2. miesto mladšie žiačky: Simona Ivančinová
3. miesto mladšie žiačky: Veronika Vageľová
1. miesto najmladšie žiactvo: Tomáš Babinec

Okresné výsledky

Okresné kolo Matematickej olympiády ()
2. miesto kategória Z6: Martin Horčík

Okresné kolo v streľbe (Šidlík) – výsledky  fotak
1. miesto staršie žiačky: Timea Plichtová
3. miesto starší žiaci: Oto Jirsák
1. miesto mladšie žiačky: Simona Ivančinová
2. miesto mladšie žiačky: Veronika Vageľová
3. miesto mladšie žiačky: Viktória Urbančoková
1. miesto mladší žiaci: Nikolas Kačurak
3. miesto mladší žiaci: Juraj Šula