úspechy 2018/2019

VÝSLEDKY

vedomostných a športových súťaží i olympiád v školskom roku 2018/2019

Medzinárodné a celoslovenské výsledky

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ – Testovanie 9 – 2019

Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: %, ZŠ Kežmarská 30:  %, 9.A:  % 
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR: %, ZŠ Kežmarská 30:  %, 9.A:  %
Najúspešnejší žiaci v matematike:
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku:

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ – Testovanie 5 – 2018

Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR:  %, ZŠ Kežmarská 30: 83,1 %, 5.A:  %
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR:  %, ZŠ Kežmarská 30: 75,9 %, 5.A:  %
Najúspešnejší žiaci v matematike:  %
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku:  %

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka KOMPARO 2018/19
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR:  %, Kežmarská 30:  %, 9.A:  %
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR:  %, Kežmarská 30:  %, 9.A:  %
Najúspešnejší žiaci v matematike: Dobosyová 100 %
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku: Lacková 96,0 %

Celoslovenské testovanie žiakov 8. ročníka KOMPARO 2018/19  
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR:  %, Kežmarská 30:  %, 8.A:  %,  
Najúspešnejší žiaci v matematike: Gabániová, Laco, Ivanecký 100 %
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR:  %, Kežmarská 30:  %, 8.A:  %,
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku: Gabániová 95,5 %
Priemerná perc. úspešnosť v  DEJ v SR:  %, Kežmarská 30:  %
Najúspešnejší žiaci v dejepise: Pešák 92,5 %
Priemerná perc. úspešnosť v  FYZ v SR:  %, Kežmarská 30:  %
Najúspešnejší žiaci vo fyzike: Gabániová, Holeva, Saenz Smolinska, Schäfer  91,2 %
Priemerná perc. úspešnosť vo VŠP v SR:  %, Kežmarská 30:  %
Najúspešnejší žiaci vo všeob. štud. predpokladoch: Gabániová, Toporová  85,0 %

Krajské výsledky

Krajské kolo v streľbe (Šidlík) – výsledky fotak
1. miesto družstvo mladšie žiactvo:

Celomestské výsledky

2. kolo Mestskej streleckej liga (Šidlík) – výsledky fotak
1. miesto staršie žiačky: Timea Plichtová
2. miesto starší žiaci: Oto Jirsák
1. miesto mladšie žiačky: Simona Ivančinová
3. miesto mladšie žiačky: Veronika Vageľová
1. miesto mladší žiaci: Nikolas Kačurak
2. miesto najmladšie žiactvo: Tomáš Babinec
3. miesto najmladšie žiactvo: Alexander Bui Anh

1. kolo Mestskej streleckej liga (Šidlík) – výsledky fotak

1. miesto staršie žiačky: Timea Plichtová
2. miesto mladšie žiačky: Simona Ivančinová
3. miesto mladšie žiačky: Veronika Vageľová
1. miesto najmladšie žiactvo: Tomáš Babinec

Okresné výsledky

Okresné kolo olympiády slovenského jazyka (Gajdošová)
2. miesto kategória C: Ema Lacková

Okresné kolo technickej olympiády (Šidlík)
1. miesto kategória B: Filip Findorák

Okresné kolo v basketbale (Šidlík)
1. miesto družstvo: Adam Vass, Timotej Pudelský, Filip Laco, Filip Ráthy, Patrik Medveď, Ondrej Mražík, Richard Zahoranský, Štefan Vašák

Okresné kolo vo florbale (Krajňák)
2. miesto družstvo: Adam Danko, Matej Holeva, Richard Kubík, Kamil Mikulišin, Ondrej Mražík, Filip Ráthy, Michal Subovics, Filip Tomčík, Lukáš Tomčík, Ľubo Vargovčík, Števo Vašák

Okresné kolo v stolnom tenise (Šidlík)
2. miesto družstvo: Adam Danko, Matej Holeva, Michal Horenský, Richard Zahoranský

Okresné kolo v streľbe (Šidlík) – výsledky  fotak
1. miesto staršie žiactvo: Tímea Plichtová, Otakar Jirsák, Ondrej Mražík
1. miesto staršie žiačky: Timea Plichtová
3. miesto starší žiaci: Oto Jirsák
1. miesto mladšie žiactvo: Simona Ivančinová, Veronika Vageľová, Nikolas Kučurak
1. miesto mladšie žiačky: Simona Ivančinová
2. miesto mladšie žiačky: Veronika Vageľová
3. miesto mladšie žiačky: Viktória Urbančoková
1. miesto mladší žiaci: Nikolas Kačurak
3. miesto mladší žiaci: Juraj Šula