úspechy 2017/2018

VÝSLEDKY

vedomostných a športových súťaží i olympiád v školskom roku 2017/2018

Medzinárodné a celoslovenské výsledky

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ – Testovanie 9 – 2018

Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR:  %, Kežmarská 30:  %, 9.A:  % 
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR:  %, Kežmarská 30:  %, 9.A:  %
Najúspešnejší žiaci v matematike:
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku:

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ – Testovanie 5 – 2017

Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR:  %, Kežmarská 30:  %
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR:  %, Kežmarská 30:  %
Najúspešnejší žiaci v matematike:
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku:

Krajské výsledky

 

Celomestské výsledky

 

Obvodné výsledky

Okresné kolo v stolnom tenise chlapcov (Vanik) diplom
1. miesto: Richard Záhoranský, Than Pham, Dávid Abdi