úspechy 2017/2018

VÝSLEDKY

vedomostných a športových súťaží i olympiád v školskom roku 2017/2018

Medzinárodné a celoslovenské výsledky

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ – Testovanie 9 – 2018

Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR:  %, Kežmarská 30:  %, 9.A:  % 
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR:  %, Kežmarská 30:  %, 9.A:  %
Najúspešnejší žiaci v matematike:
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku:

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ – Testovanie 5 – 2017

Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR:  %, Kežmarská 30:  %
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR:  %, Kežmarská 30:  %
Najúspešnejší žiaci v matematike:
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku:

Krajské výsledky

 

Celomestské výsledky

Súťaž školských časopisov (Bodnárová)
2. miesto K30

1. kolo Mestskej streleckej ligay (Horňák, Poliačiková) – výsledky fotak
3. miesto staršie žiačky: Zuzana Štiblárová
2. miesto mladší žiaci: Nikolas Kačurak
1. miesto mladšie žiačky: Simona Ivančinová
2. miesto mladšie žiačky: Timea Plichtová
1. miesto mladšie žiačky: Viktória Urbančoková
2. miesto najmladšie žiactvo: Thomas Solanski
3. miesto najmladšie žiactvo: Tomáš Babinec

Obvodné výsledky

Okresné kolo v stolnom tenise chlapcov (Vanik) diplom
1. miesto: Richard Záhoranský, Than Pham, Dávid Abdi

Okresné kolo Technickej olympiády
1. miesto: Martin Ďurinda