info 2017/2018

26.09.2017 – Medzinárodný nemecko – poľsko – slovenský projekt

08.09.2017 – Záujmové vzdelávanie v šk. roku 2017/18

04.09.2017 – Organizačné pokyny pre žiakov ŠKD

04.09.2017 – Organizačné pokyny pre žiakov 2.- 4. ročníka

04.09.2017 – Organizačné pokyny pre žiakov 1. ročníka

04.09.2017 – Voľné pracovné miesta – obsadené

04.09.2017 – Školský rok 2017/2018 začíname v pondelok 4.9.2017 o 8.00 hod. v átriu školy fotak fotak

30.08.2017 – Naši žiaci pre školský rok 2016/2017

30.08.2017 – Pedagogický kolektív

30.08.2017 – Virtuálna prehliadka školy

06.08.2017 – Letný tanečný tábor TŠ Poprocký – Kysak 2017 fotakfotak kamera

31.07.2017 – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2016/2017

21.06.2017 – Kolektívy tried fotak

08.06.2017 – K30 má 50 fotak